DUPLEX 500–9000 MultiEco

Alsidige kompakte enheder Alsidige kompakte enheder DUPLEX MultiEco 500–9000 

Fremragende splinterny generation af vores tilpassede kompakte HVAC-enheder. Disse enheder kan blive 100 % projekttilpasset, og har vores professionelle S7 varmeveksler med en varmegenvindingseffektivitet på op til 93 %. DUPLEX MultiEco-enheder kan valgfrit udstyres med indbygget eller eksternt tilbehør – vand eller elektrisk opvarmning, vandbaseret eller direkte afkøling, lukkespjæld, bypass og recirkulation, mv. Enhederne fås også i en lang række installationspositioner for at imødekomme kravene i alle projekter.
DUPLEX MultiEco-enheder, der er optimeret til at opfylde Ecodesigndirektivet (2009/125/EC).

 [PDF]    Opsummering markedsføringskatalog DUPLEX MultiEco

 [PDF]    Teknisk katalog DUPLEX 500–9000 MultiEco

[ATREA] Produktberegner software

ErP 2018


Fordele

DUPLEX Flexi-D er markedets nok mest kompakte enhed, hvilket udgør en stor fordel, særligt ved loftsinstallation. Læs mere om de mange andre fordele...

læs alle

ATREA DUPLEX produkt- og projektberegner

ATREA s.r.o. tilbyder ATREA DUPLEX produkt- og projektberegner til rådgivende ingeniører og entreprenører.
Programmet er i øjeblikket tilgængeligt som freeware.

læs alle