DUPLEX 1500–9000 MultiEco-N Rooftop

Alsidige kompakte enheder DUPLEX 1500–9000 MultiEco-N 

Fremragende splinterny generation af vores skræddersyede kompakte HVAC-enheder til taginstallation. Disse enheder kan blive 100 % projekttilpasset, og har vores professionelle S7 varmeveksler med en varmegenvindingseffektivitet på op til 93 %. DUPLEX MultiEco-N-enheder kan valgfrit udstyres med indbygget tilbehør – vand eller elektrisk opvarmning, vandbaseret eller direkte afkøling, lukkespjæld, bypass og recirkulation, mv. Særlige træk ved denne nye generation er en stor kompakthed med maksimal fokus på minimumshøjde, og ATREAs innovative løsning til eliminering af varmetab. DUPLEX MultiEco-N-aggregatet er optimeret til at opfylde Ecodesigndirektivet (2009/125/EC)..

[YTB]     Markedsføringsvideo ATREA Base-frame

 [PDF]     Opsummering markedsføringskatalog DUPLEX MultiEco

 [PDF]     Teknisk katalog DUPLEX 1500–9000 MultiEco-N Rooftop

[ATREA]  Produktberegner software

ErP 2018


Fordele

DUPLEX Flexi-D er markedets nok mest kompakte enhed, hvilket udgør en stor fordel, særligt ved loftsinstallation. Læs mere om de mange andre fordele...

læs alle

ATREA DUPLEX produkt- og projektberegner

ATREA s.r.o. tilbyder ATREA DUPLEX produkt- og projektberegner til rådgivende ingeniører og entreprenører.
Programmet er i øjeblikket tilgængeligt som freeware.

læs alle