DUPLEX 1500–8000 Multi-V

Alsidige kompakte enheder DUPLEX 1500–8000 Multi-V 

Fremragende splinterny generation af vores tilpassede kompakte HVAC-enheder med toptilslutning. Disse enheder kan blive 100% projekttilpasset, og har vores professionelle S7 varmeveksler med en varmegenvindingseffektivitet på op til 93 %. DUPLEX Multi-V-enheder kan valgfrit udstyres med indbygget eller eksternt tilbehør - vand eller elektrisk opvarmning, vandbaseret eller med direkte afkøling, lukkespjæld, bypass og recirkulation, mv. Enhederne fås også i en lang række installationspositioner, herunder loftsophængte, for at imødekomme kravene i alle projekter.

 [PDF]    Opsummering markedsføringskatalog DUPLEX Multi

 [PDF]    Teknisk katalog DUPLEX 1500–8000 Multi-V

[ATREA] Produktberegner software


Fordele

DUPLEX Flexi-D er markedets nok mest kompakte enhed, hvilket udgør en stor fordel, særligt ved loftsinstallation. Læs mere om de mange andre fordele...

læs alle

ATREA DUPLEX produkt- og projektberegner

ATREA s.r.o. tilbyder ATREA DUPLEX produkt- og projektberegner til rådgivende ingeniører og entreprenører.
Programmet er i øjeblikket tilgængeligt som freeware.

læs alle