DUPLEX 1400–15100 Basic-N

Alsidige kompakte enheder DUPLEX 1400–15100 Basic-N 

Fremragende splinterny generation af vores skræddersyede kompakte HVAC-enheder til taginstallation. Disse enheder kan blive 100 % projekttilpasset, og har vores nye varmeveksler med tværstrøm, som har en varmegenvindingseffektivitet på op til 75 %. DUPLEX Basic-enheder kan valgfrit udstyres med indbygget tilbehør – vand eller elektrisk opvarmning, vandbaseret eller direkte afkøling, lukkespjæld, bypass og recirkulation, mv. De særlige træk ved denne nye generation er en stor kompakthed med maksimal fokus på minimumshøjde og med ATREAs innovative løsning til eliminering af varmetab.
Enhederne er udelukkende designet til applikationer, der ikke er omfattet af Kommissionens forordning (EF) 1253/2014.

[YTB]   Markedsføringsvideo ATREA Base-frame

[PDF]    Opsummering markedsføringskatalog DUPLEX Basic

[PDF]    Teknisk katalog DUPLEX 1400–15100 Basic-N

[ATREA] Produktberegner software

Fordele

Stor kompakthed – op til 60 % pladsreduktion; Nem installation, ingen sekundære omkostninger; Egen produktion af forskellige varmegenvindingskerner med effektivitet fra 50 til 92 %...

læs alle

Vores ATREA DUPLEX produkt- og projektberegner

ATREA s.r.o. tilbyder ATREA DUPLEX produkt- og projektberegner til rådgivende ingeniører og entreprenører.
Programmet er i øjeblikket tilgængeligt som freeware.

læs alle

Systemer

Casestudie af brugen af ATREA-enheder. Du kan nemt holde musemarkøren hen over bygningsoversigten og klikke på dit valg