Alsidige kompakte enheder – omklædningsrum

Alsidige kompakte enheder

Et komplet sortiment af kompakte HVAC-enheder med varmegenvinding, valgfrit med indbygget eller eksternt tilbehør - vand eller elektrisk opvarmning, vandbaseret eller direkte afkøling, lukkedæmpere, bypass og recirkulation, mv. Enhederne fås i indendørs eller udendørs (tag) udgaver med en række installationspositioner.

Systemer med aggregater

Vores kompakte VVS-enheder bruges i både civile (skoler, butikker, restauranter og kontorer) og industrielle (butiksgulve, haller og omklædningsrum) bygninger. Deres størrelse, udstyr og tilbehør vælges på baggrund af en bestemt anvendelse og krav fra investorer. Genopvarmning og afkøling er f.eks. velegnet til lokaler som restauranter og kontorer, imens en genopvarmningsmulighed er tilstrækkelig i et omklædningsrum.

Kontakt os